Pokaż # 
Tytuł Odsłony
ul. Czerwonych Beretów 1 1416
Admiralska 5 1489
Admiralska 1 1399
ul. Gawędziarzy 61 2002
ul. Eskulapów 26 2814
Chruściela 103 (Akademia, dawne stajnie 3BStrz) 1818
ul. Dokerów 19 5278
ul.Paderewskiego 146 1530
ul. Paderewskiego 23/25 5418
Kolonia Oficerska i Podoficerska 5467
ul. Plutonowych 11 5549
ul. Bocheńskiego 23 6949
ul. Bocheńskiego 45 4629
ul. Plutonowych 10 7560
al. Chruściela 1/3 7672
ul. Strażacka 121 (Fort Kawęczyn) 9975
ul. Żeligowskiego 13b 6634
ul. Zawodowa 21 9364
ul. Zawiszaków 25/27 5624
ul. ks. Witolda 19 5820
ul. Szyszaków 55 5429
al. Sztandarów 2 14163
al. Sztandarów 1/3 6082
ul. Strażacka 141 5844
ul. Strażacka 108 4964
ul. Strażacka 48 3859
ul. Skrzeszewskiego 9 2457
ul. Plutonowych 18 2425
ul. Przebieg 5 2464
ul. Płatnerska 1 2736
ul. Plutonowych 2 2436
ul. Plutonowych 1 2557
ul. Pielgrzymów 29 2471
ul. Paderewskiego 15 3603
ul. Paderewskiego 7/9 2522
ul. Paderewskiego 5 2602
ul. Niedziałkowskiego 25 2343
ul. Niedziałkowskiego 24 2418
ul. Marsa (Pocisk) 3146
ul. Łyszkiewicza 32 2325
ul. Łyszkiewicza 31 2477
ul. Łyszkiewicza 29 2710
ul. Łyszkiewicza 26 2998
ul. Listonoszy 6 2418
ul. Kordiana 29 2398
ul. Kordiana 5 2591
ul. Konwisarska 44 2436
ul. Konwisarska 42 2427
Konwisarska 37 2647
ul. Konwisarska 2/4 2458
al. Komandosów 23 2681
al. Komandosów 16 2385
al. Komandosów 15 2440
al. Komandosów 11 2323
al. Komandosów 9 2444
al. Komandosów 8 3121
ul. Kłuszyńskiej 23 2264
ul. Kłuszyńskiej 21 2294
ul. Kłuszyńskiej 19 2321
ul. Kłuszyńskiej 17 2354
ul. Klasztorna 8 2368
ul. Klasztorna 6 2397
ul. Katiuszy 10 2328
ul. Katiuszy 3 2403
ul. Kapitańska 5 2268
ul. Kacpury 67 2398
ul. Kacpury 47 2589
ul. Ilskiego 25 2379
ul. Ilskiego 20 2392
ul. Ilskiego 13 2723
ul. Haubicy 13 2405
ul. Haubicy 11 2276
ul. Haubicy 9 2248
ul. Haubicy 6/8 2348
ul. Grzybowa 1 4411
ul. Górna 5 2335
ul. Giermków 32 2328
ul. Giermków 24 2352
ul. Giermków 14 2363
ul. Gierczak 6 3314
ul. Gierczak 4 2562
ul. Gembarzewskiego 26 2246
ul. Gawędziarzy 27 2457
ul. Gawędziarzy 25 3804
ul. Gawędziarzy 24 3180
ul. Fiszera 14 2521
ul. Eskulapów 24 2362
ul. Dwóch Mieczy 35 2446
u;. Dwóch Mieczy 22 2571
ul. Dwóch Mieczy 5 5313
ul. Dowódców 27 2364
ul. Dowódców 18/20 2313
ul. Dokerów 18 2844
ul. Dokerów 5 2462
ul. Czerwonych Beretów 5 3071
ul. Czerwonych Beretów 3 2821
ul. Cyrulików 91 3123
ul. Cyrulików 81 2771
ul. Cyrulików 73 3331
ul. Cyrulików 69b 2670
ul. Cyrulików 63 2789
ul. Cyrulików 51 2705
ul. Cyrulików 49 2646
ul. Cyrulików. stacja kolejowa Rembertów 16166
ul. Cyrulików 35 5838
ul. Buławy 1 2652
ul. Bellony 62 2796
al. Chruściela 104 4558
Chruściela 103 (Akademia,dawna Kręgielnia CWPiech) 3924
al. Chruściela 103 (Akademia, kotłownia) 4422
al. Chruściela 103 (Akademia, basen) 6570
Chruściela 103 (Akademia, strzelnica tunelowa) 4851
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 56) 8173
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 26) 6381
Chruściela 103 (Akademia, blok 25) 4938
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 22) 4784
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 14) 6257
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 04) 3856
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 01) 4483
al. Chruściela 103, kościół garnizonowy 6377
al. Chruściela, brama wjazdowa na teren Akademii 6284
Chruściela pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przed bramą wjazdową Akademii 7912
al. Chruściela 100 3445
al. Chruściela 96 3208
ul. Chełmżyńska 167 (willa Granzowa, Granzówka) 913
al. Chruściela 86 3246
al. Chruściela 78 3025
al. Chruściela 63 3130
al. Chruściela 59 3033
al.Chruściela 57 3347
al. Chruściela 52 3388
al. Chruściela 50 3036
al. Chruściela 48 5549
al. Chruściela 46 3559
al.Chruściela 42 3462
al. Chruściela 38 3390
al. Chruściela 37/39 3900
al. Chruściela 36 3197
al. Chruściela 34 3029
al. Chruściela 33/35 3488
al. Chruściela 32 3454
al.Chruściela 30 3143
al. Chruściela 15 3230
al. Chruściela 13 3018
al. Chruściela 12 3297
al. Chruściela 10 3494
al. Chruściela 9 3160
al. Chruściela 4 3263
al. Chruściela 2 5238
ulica Żołnierska 2243
ulica Żeligowskiego 2202
ulica Zygmunta III 2183
ulica Ziemskiego 2228
ulica Zesłańców Polskich 2334
ulica Zecerska 2145
ulica Zawodowa 2310
ulica Zawiszaków 2325
ulica ks. Witolda 2336
ulica Chełmżyńska (Kawęczyn-Wygoda) 428
ulica Ułańska 2212
ulica Topograficzna 2394
ulica Szyszaków 2386
ulica Sztukatorska 2194
aleja Sztandarów 2563
ulica Szewska 2205
ulica Szatkowników 2193
ulica Szafarzy 2287
ulica Suflerska 2198
ulica Strażacka 3382
ulica Soliborska 2251
ulica ks. Skrzeszewskiego 2221
ulica Roty 2336
ulica Rękawnicza 2211
ulica Republikańska 2407
ulica Rasztowska 2086
ulica Puszkarzy 2191
ulica Przewłocka 2087
ulica Przedświt 2227
ulica Przebieg 2255
ulica Posłańców 2192
ulica Pontonierów 2580
ulica Płatnerska 2344
ulica Plutonowych 2967
ulica Pilarzy 2248
ulica Pielgrzymów 2399
ulica Paderewskiego 3701
ulica Pacholęca 2152
ulica Orbity 2273
ulica Okurzałego 2312
ulica Notarialna 2254
ulica Niedziałkowskiego 2521
ulica Mokry Ług 2666
ulica Masztalerska 2212
ulica Marsa 2546
ulica Markietanki 2505
ulica Magenta 2418
ulica Madziarów 2293
ulica Łyszkiewicza 2697
ulica Listonoszy 2391
ulica Liryczna 2259
ulica Licealna 2347
ulica Kuglarska 2235
ulica księcia Witolda 568
ulica Kramarska 2270
ulica Kordiana 2581
ulica Konwisarska 3079
ulica Kominiarska 2205
aleja Komandosów 3364
ulica Kłuszyńskiej 2488
ulica Klasztorna 2496
ulica Katiuszy 2490
ulica Karolówka 2391
ulica Kapitańska 2253
ulica Kapelusznicza 2221
ulica Kanonierska 2313
ulica Kamasznicza 2275
ulica Kaletnicza 2152
ulica Kadrowa 2555
ulica Kacpury 2874
ulica Jerzego 2511
ulica Jaworzniaków 2298
ulica Jasówka 2366
ulica Instruktorska 2221
ulica Ilskiego 3133
ulica Haubicy 2700
ulica Grzybowa 2425
ulica Grawerska 2257
ulica Górna 2310
ulcia Giermków 2760
ulica Gierczak 2981
ulica Gembarzewskiego 2297
ulica Gawędziarzy 3098
ulica Frontowa 2383
ulica Fizylerów 2339
ulica Fizyków 2429
ulica Fiszera 2513
ulica Eskulapów 2475
ul;ica Dziewosłęby 2534
ulica Dziewiarska 2216
ulica Dziewanowska 2217
ulica Działyńczyków 2319
ulica Dwóch Mieczy 2934
ulica Drogistów 2225
ulica Dowódców 2407
ulica Dokerów 2685
ulica Bellony 3894
ulica Czwartaków 3785
ulica Czerwonych Beretów 4543
ulica Czapnicza 3226
ulica Cyrulików 6586
aleja Chruściela 26400
ulica Buławy 3567
ulica Budnicza 3368
Ulica Buchalteryjna 3392
ulica Bombardierów 3563
ulica Bocheńskiego 3872
ulica Barlickiego 3528
NAZWY ULIC D-F 4799
NAZWY ULIC U-Z 4460
NAZWY ULIC S-T 4512
NAZWY ULIC P-R 5079
NAZWY ULIC L-O 4794
NAZWY ULIC K 5192
NAZWY ULIC G - J 4953
NAZWY ULIC A-C 7363
Amałowicza 24 3068
Amałowicza 13 2294
Admiralska 3 3349
Amałowicza 9 2561
ADMIRALSKA 4591
ARSENALSKA 3615
AMAŁOWICZA 4537