al. Chruściela 103 (Akademia, blok 14)
BIBLIOTEKA Akademii  (dawny hotel i kasyno oficerskie)

proj. W. Adamski, K.Mieszkis, R.Miller, B.Zbrowski
ukończony 1932
kubatura 33349 (38846,
Pow zabudowy 3540
ilość mieszkań 190 - 244 izb

Pow. użyteczna: parter - 2040; I p - 1865; II p. - 1329; Razem - 5076
Pow. Nieużyteczna: Parter - 774; I p. - 703; II p. - 600; Razem - 2236 


Dawny Hotel Oficerski (obecnie Biblioteka) usytuowany jest w części parkowej Akademii. Wybudowany w lalach 1925­-1932, z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną oraz hotel z kasynem oficerskim. Wybudowany początkowo według projektu Kazimierza Mieszkisa i Romualda Millera, następnie do zespołu dołączyli Bruno Zborowski i Wincenty Adamski. Jest to budowla o charakterze reprezentacyjnym. Budynek zaczęto budować początkowo na planie litery H. Na przełomie lat 20-tych i 30-tych rozpoczęto rozbudowę głównej auli i budowę nowego skrzydła budynku od strony wschodniej w którym zaprojektowano sale wykładowe dla słuchaczy oraz dodatkowe pokoje mieszkalne dla słuchaczy.
W części centralnej, mającej kształt wydłużonego prostokąta od strony dziedzińca znajduje się portyk, a od strony ogrodu - dwie sale konferencyjne. Portyk dźwigają cztery filary z dostawionymi półkolumnami w porządku toskańskim. W górnej kondygnacji portyk wypełniony jest pomieszczeniem o trzech porte-fenetrach, zwieńczonych łukami półkolistymi z kluczami na osi. Pilastry odpowiadają filarom z półkolumnami części dolnej. Portyk zwieńczony jest trójkątnym frontonem, a w jego tympanonie znajduje się płaskorzeźba o treści alegorycznej, inicjały CWP (Centrum Wyszkolenia Piechoty) i data 1931. Okna w dolnej kondygnacji części centralnej są umieszczone w blendach zamkniętych półkoliście. Dach czterospadowy z facjatami. Od strony ogrodu mieści się półkolista sala konferencyjna, której ściany rozczłonkowane są pilastrami. Do każdego z boków skrzydła centralnego przylega okrągła wieżyczka, kryta dachem namiotowym Krótkie pasaże łączą skrzydło centralne z bocznymi, ustawionymi w stosunku do niego prostopadle jak od strony dziedzińca, jak i części ogrodowej. Do jednego z nich jest dostawione jeszcze jedno skrzydło pod kątem prostym. Skrzydła boczne kryte są dachem czterospadowym z facjatami. Okna w dolnej kondygnacji umieszczone są w płytkich blendach. Układ skrzydeł tworzących reprezentacyjny dziedziniec, portyk na osi i forma dachów wyraźnie wskazują, że autorzy nawiązywali do tradycji baroku i klasycyzmu. "Obronnym" akcentem są wieżyczki (formę wieży ma również wejście do klatki schodowej w jednym ze skrzydeł bocznych od strony ogrodu).
Budynek Hotelu był budynkiem jak na tamte czasy bardzo nowoczesnym. Posiadał własną sieć wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Każdy pokój w hotelu oficerskim był wyposażony w aneks sanitarny w którym znajdowała się fajansowa umywalka z bieżącą ciepłą i zimna wodą. Toalety i pomieszczenia z wannami zlokalizowane były w trzech grupach na każdej kondygnacji. Instalacja ciepłej wody składała się z kotła parowego umieszczonego w suterynie oraz podgrzewaczy: głównego (2000 l) umieszczonego na poddaszu oraz trzech pomocniczych (750 i 500l) umieszczonych na parterze w poszczególnych skrzydłach budynku.
Hotel oficerski został wybudowany na terenie nieposiadającym w chwili rozpoczęcia budowy urzšdzeń kanalizacyjnych, nie było również w pobliżu naturalnego zbiornika odpływowego. Teren był silnie podmokły i wody gruntowe znajdujące się juz na głębokości 1 m zalewały płytkie piwnice w których m.in. miała znajdować się kotłownia centralnego ogrzewania. To spowodowało, że prace budowlane zostały na pewien czas wstrzymane aby zdrenować teren, osuszyć fundamenty i piwnice, aby móc zainstalować tam kotły c.o., tak aby budynek mógł funkcjonować w okresie zimowym. Dla odwodnienia wód gruntowych wykonano rów odwadniający o długości kilku kilometrów do rzeki Rządcy koło Zielonki. Mimo tego poziom podłogi kotłowni był 60 cm poniżej ciągów drenarskich, dlatego też kotły c.o. i czopuch zostały umieszczone dodatkowo w szczelnym kasetonie.Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi,informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie
formularza lub o kontakt.