al. Sztandarów 2

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego
(dawniej SZKOŁA POWSZECHNA NR 3 IM. MICHALlNY MOŚCICKIEJ)
  

 

 
 
Szkoła została wybudowana w 1933 roku dzięki zbiorowemu wysiłkowi społeczeństwa Rembertowa oraz władz gminy. Komitetowi Budowy Szkoły przewodniczył płk Bruno Olbrycht, a w skład Komitetu wchodzili m.in: mjr Jura, ks. Stanisław Małek - kapelan wojskowy i proboszcz kościoła garnizonowego na Poligonie, inż. Julian Tarłowski, Galiński, Wolf Bencjon, Szmul Icek Kinderman, Fela Kinderman i Edward Skarbek. Szkołę wybudowano dzięki ofiaraności społeczeństwa Rembertowa oraz pomocy władz gminy która dała cegły i wsparcie finansowe, przedstawicieli Gminy Żydowskiej którzy też ofiarowali cegły na budowę, oraz komendanta Centrum Wyszkolenia Piechoty płk Olbrychta który dał drzewo na stropy. W czasie okupacji budynek zajeli niemcy, a zajęcia szkolne zostały przeniesione do budynku przy ul. Paderewskiego róg Cichej (obecnie Katiuszy). Przez prawie 40 lat budynek służył młodzieży szkolnej, a od 1971 r. przez okres 24 lat użytkowały go instytucje podległe Polskiej Akademii Nauk. Od 26 stycznia 1995 r. był tymczasową siedzibą Urzędu Gminy Warszawa-Rembertów do czasu wybudowania nowego ratusza przy al. Chruściela 28. Obecnie w budynku mieści sie Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Przed 1939 rokiem kierownikiem Szkoły Powszechnej nr. 3 był m.in Edward Skarbek oraz Bolesław Kern. W szkole nauczali m.in nauczyciele: B. Kern - matematyki, Regorowicz - języ­ka polskiego, Rozenblat - geografii i historii Polski, Rzepkowski - rysunków, Pawlicka - religii, później ks. Henryk Słojewski, Seroczyński - śpiewu, Eugeniusz Bocheński - wszystkich przedmiotów, ks. Stanisław Małek - religii. Po 1945 kierownikami byli: Pan Paluch, a od 1953 r Pan Jaszczuk. W tym okresie w szkole nauczali m.in.: Pan Kornacki - rosyjski, muzyka i roboty, Pani Seroczyńska - matematyka, pani Klimowicz - biologia, Pani Gliszczyńska -j. polski, Pan Kołodziejski - geografia, Pan Piętka - historia, Pani Prejss, Pani Pawińska, p. Iza Bednarska, Pani Sternicka (WF, ZPT), Pan Żółciak - muzyka i harcerstwo, p. Szatunowa - matematyka, p. Tomeda - fizyka, p. Czarnecka - jęz. francuski.
Przed wojną do Szkoły Nr 3 uczęszczali między innymi następujący uczniowie: Danuta Rauhut - późniejszy archeolog, Lidia Olbrycht, Danuta Wiśniewska, Elżbieta Chmielewska-Suchecka, Halina Golecka-Nowak i Lechosław Rauhul. Po wojnie absolwentami SP3 byli m.in: Pani Edyta (sama pisała o sobie - Edytta) Wojtczak - wieloletnia czołowa spikerka TVP i Zenon Nowosz - wielokrotny olimpijczyk, reprezentant kraju i mistrz Europy w sprincie
(Opracowano na podstawie broszury autorstwa Kazimierza Nowaka "Historia oświaty w Rembertowie")  
 

 

 
 
(Budynek szkoły na zdjęciach z roku 1932 oraz z roku 1937)  


Zobacz galerię zdjęć klasowych z tej szkoły

Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt.