Al. Chruściela 103 (Akademia, blok 25)
(obecnie Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
BUDYNEK KOSZAROWY BAONU
Arch. Bruno Zborowski
Budowa ukończona 5 lutego 1934
Kubatura 36,262 m3

Elewacja frontowa od strony południowo-wschodniej. Fot. Cz.Olszewski (FKW/CBW)

Budynek zaprojektowany przez arch. Bruno Zborowskiego jako budynek koszarowy baonu, na planie w kształcie litery T. Nad wejściami bocznych klatek schodowych umieszczone są płaskorzeźby o treści alegorycznej. W czasie okupacji znajdowały się tu pomieszczenia szkoleniowe niemieckiej Bazy Szkoleniowej Załóg Pociągów Pancernych. Obecnie w budynku znajduje się Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.


Elewacja frontowa od strony południowo-wschodniej. Fot. Cz.Olszewski (FKW/CBW)

Elewacja boczna od strony zachodniej

3 Batalion Strzelców (znany też jako Batalion Manewrowy) przejął tradycje bojowe I batalionu 142. Pułku Piechoty. Jego dowódcami byli kolejno: ppłk Karol Pater (1924-1928), ppłk Eugeniusz Wyrwiński (1928 - VII 1930), ppłk dypl. Stanisław Rutkowski (1930 - ?), ppłk Marian Zbigniew Wieroński (? - do 11 IX 1939), kpt. Marian Karol Freyberger (12 - 16 IX 1939), mjr Stanisław Godzisław Hankiewicz (od 17 IX 1939).

Rozmieszczenie pododdziałow 3 Batalionu Strzelców w bloku 25

FRONT
Niski parter - stołówka i zaplecze kuchenne
Wysoki Partner - kompania karabinów maszynowych, bufet
I piętro - pluton moŸdzierzy, pluton działek pppanc,
II piętro - pluton artylerii konnej, pluton pionierów, pluton łaczności
III pietro - kompania gospodarcza, orkiestra, pluton konnych zwiadowców

ZAPLECZE
I piętro - I kompania strzelców
II pietro - II kompania strzelców
III piętro - III kompania strzelców
IV piętro - świetlica

Szkic rozmieszczenia pomieszczeń na parterze budynku


Cała długość skrzydła budynku zajmowała jedna duża sala żołnierska, podzielona tylko ściankami działowymi na "boksy". W tych wnękach stało łóżka piętrowe i pojedyńcze i zakwaterowany były poszczególne pododdziały żołnierzy.
Na jednym krańcu sali kompanii strzelców przy głównej klatce schodowej po prawej stronie znajdowała się kancelaria dowódcy i szefa kompanii, po prawej umywalnie i ubikacje.
Na drugim krańcu sali przy tylniej, ewakuacyjnej klatce schodowej po prawej stronie znajdowały się umywalnie i ubikacje, a po lewej magazyn i pomieszczenie gospodarcze m.in. z deska do prasowania oraz krawiec i szewc

Szkic rozmieszczenia pomieszczeń na ostatnim piętrze budynkuJeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt