ul. Chruściela 15
Al. Marszałka Piłsudskiego 15

Budynek powstał ok. 1913 roku. Przed 1939 rokiem własność m.in Abrama Jagody. W latach trzydziestych w budynku tym mieściła się apteka prowadzona początkowo przez Stanisława Peklezę, a później przez Zygmunta Kołomyjskiego i Lucynę Praczukowską. Apteka funkcjonuje w tym budynku do dnia dzisiejszego.
Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt.