ul. Paderewskiego 15

 

Publiczna Szkoła Powszechna NR 4 (obecnie nie istnieje) 

 

 
 
Szkoła mieściła się w starym, nieprzystosowanym do nauki i bez podstawowych urządzeń sanitarnych drewnianym baraku na okolicach skrzyżowania ul. Paderewskiego i ul. Cichej (obecnie Katiuszy), w miejscu w którym poźniej istniały rembertowskie "Ciuchy". Kierownikiem tej szkoły był mgr Stani­sław Ciąćka - historyk. W okresie okupacji szkoła przejeła zadania i cześc uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Al. Sztandarów w której stacjonowali Niemcy. W tym czasie szkole nauczali m.in.: Władysław Szefler, Stanisław Kucharski, Maria Słykowa, Antoni Porembski, Staniasław Ciąćka, Irena Ciąćkowa, Ludwika Jakubczykowa i Jadwiga Rostkowska.
W szkole oraz częściowo w mieszkaniach prywatnych Bieleckich i Siudalskich w czasie okupa­cji niemieckiej uczono także potajemnie zakazanych przedmiotów, historii i geografii Polski oraz prowadzono także naukę na tajnych kompletach gimnazjalnych. Brali udział w tej akcji następujący nauczyciele: Jadwiga Rostkowska, Maria Słykowa, Ludwika Jakubczykowa, Stanisław Kucharski, Władysław Szefler, Tadeusz Foryć, Bolesław Szwed i mgr Stanisław Ciąćka - kierownik szkoły. W roku 1943 kierownik szkoły, mgr Stanisław Ciąćka z gronem nauczycielskim rozpoczęli naukę z tajnym kompletem gimnazjalnym klasy pierwszej. Uczyli następujący nauczyciele: Irena Ciąćkowa -matematyki, Stanisław Kucharski - języka polskiego, Władysław Szefler - języka niemieckiego, Maria Słykowa - biologii, Jadwiga Jakubczykowa - geografii, dr Faustyn Krasnodębski - fizyki i chemii, Stanisław Ciąćka - historii i języka łacińskiego. Na ten komplet uczęszczało 8 uczennic m.in.: Kazimiera Siudalska, Apolonia Nalewczyńska, Halina Zającówna, Halina Wawrzyniakówna i Maria Szumertówna. W rok szkolny 1943/44 prowadzono także tajny komplet klasy II gimnazjalnej. Uczęszczali na niego m.in.: Jadwiga Gregorkiewicz, Urszula Kochanowska, Krystyna Narożna, Hanna Szumowska, Irena Skarżyńska, Romana Skarżyńska, Kazimiera Siudalska, Apolonia Nalewczyńska, Halina Zającówna, Halina Wawrzyniakówna i Maria Szumertówna. Przy Szkole Nr 4 od marca 1944 r. istniał także tajny komplet gimnazjalnych klasy III i IV
Z dniem 10 stycznia 1944 r. powstał komplet klasy I licealnej typu matematyczno-fizycznego. Na komplet ten uczęszczali ucznio­wie: Eugeniusz Bocheński, Halina Golecka, Zofia Małachowska, Jan Świdziński, Tadeusz Borowiecki, Ryszard Jarosz, Zofia Dawiskiba, Tadeusz Leśnikowski oraz Tadeusz Nawrot. Wykładowcy i przedmioty wykładane: mgr Stanisław Kucharski - język polski; mgr Jadwiga Pawlicka - język niemiecki; mgr Irena Ciąćkowa - matematyka; mgr Stanisław Ciąćka - historia oraz zagadnienia życia współczesnego, dr Faustyn Krasnodębski - biologia oraz chemia; Zdzisław Sosnowski - propedeutyka filozofi; ks. Henryk Słojewski - religia.
W roku 1943 na terenie Publicznej Szkole Pows echnej Nr 4 zoragniozowano także konspiracyjne Liceum Pedagogiczne, którego kierownikiem był Wacław Polkowski, a jego zastępcą mgr Stanisław Ciąć­ka. Wykładowcami liceum byli nauc ciele z różnych szkół Remberto­wa, a mianowicie: Wacław Polkowski dydaktyka i pedagogi­ka; Stanisław Ciaćka - historia i historia pedagogiki; Stanisław Sosnowski - psychologia; Stanisław Kucharski - język polski; Irena Ciąćkowa - matematyka; Irena Okulicz - fizyka, geografia z metodyką; Mikołaj Pruski - biologia, chemia oraz język angielski. W komplecie uczestniczyło 8 uczniów, m.in.: Ryszard Bielecki, Tadeusz Bienias, Hermenegilda Henkiel, Jadwiga Jaworska, Stanisław Markiewicz, Irena Rozalska, Irena Szymańska.
Po wyzwoleniu w październiku 1944 r. zostało uruchomione Gimazjum Ogólnokształcące, które później otrzymało za patrona Tadeusza Kościusz­kę. W roku 1945 w budynku Szkoły Po­wszechnej Nr 4 zorganizowane zostało przez Antoniego Porembskiego Gimnazjum Budowlano-Drogowe. Lekcje odbywały się po południu. Gim­nazjum istniało do 1948 roku i dawało tzw. małą maturę. W Gimnazjum Budowlano-Drogowym nauczali: dyrektor Antoni Porembski - matematyki, Irena Porembska - języka francuskiego i historii Polski, Helena Kilańska - geografii gospodarczej, Michalewicz - fizyki, mgr inż. Janke - miernictwa i matematyki, mgr inż. Leon Łopiński ­wicedyrektor tego gimnazjum - uczył budownictwa.
(Opracowano na podstawie broszury autorstwa Kazimierza Nowaka "Historia oświaty w Rembertowie")  
 


Zobacz galerię zdjęć klasowych z tej szkoły


Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt.