ul. Buławy 1
(dawniej ul. Sobieskiego 1)Widok domu z lat trzydziestych. (fotografia ze zbiorów W. Jarząbka)
Budynek parterowy z mieszkalnym poddaszem. Wybudowany w 1935 roku przez małżenstwo Marii i Konstantego Kacparzaka, podoficera CWPiech na działce nr 42 Podoficerskiej Spółdzielni Budowlanej w Rembertowie, powstałej po parcelacji terenu po byłych koszarach i stajniach batalionu carskiej artlerii z czasów sprzed I wojny światowej. Projekt budynku opracował inż Szpikowski i tech. Pietrzak a pracami kierował mistrz murarski Jan Nowak.
Budynek pierwotnie składał się z dwóch lokali mieszkalnych na parterze i jednego na poddaszu, a w latach 70-tych XX w został przebudowany i zmodernizowany.

Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt.