Al. Chruściela 13
(dawniej Al. Marszałka Piłsudskiego 13)Drewniany parterowy budynek, częściowo obmurowany z początku XX w. W latach 30-tych mieściła sie tu piekarnia "Renoma" M. Klugmana, prezesa Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Rembertowie. Po 1942 posesja była administrowana przez Zarząd Mienia Pożydowskiego. Po 1945 roku w domu tym mieściła się piekarnia prowadzona przez Bilińskiego. Obecnie zachował się tylko fragment zabudowań, przylegający bezpośrednio do apteki Kołomyjskiego.Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt.