Gawędziarzy 25
(dawniej Okuniewska)
Dawna bożnica gminy żydowskiej (obecnie nie istnieje) 

 

 

 

Budynek zbudowany w latach dwudziesiątych XX w. na rogu ulicy Okuniewskiej (obecnie Gawędziarzy) i Artyleryjskiej (obecnie Konwisarskiej). Miejsce spotkań i modliwy społeczności żydowskiej Rembertowa i Okuniewa. W czasie II wojny światowej budynek znajdował się na granicy getta w Rembertowie. Po likwidacji rembertowskiego getta w 1942 roku budynek nie uległ dewastacji i mieściła się w nim kuchnia Rady Głównej Opiekuńczej. Po wojnie znajdowały się w nim m.in. Spódzielnia Pracy, magazyny i skład materiałów, został przy tym bardzo zaniedbany. Po 1989 roku budynek odzyskany przez Warszawską Gminę Żydowską, a następnie sprzedany Gminie Warszawa-Rembertów i zburzony podczas budowy obecnego budynku rembertowskiego ratusza w 1999 roku. Obecnie na tym miejscu znajduje się parking za budynkiem ratusza.Rok 1947. Widok od strony ul. Gawędziarzy (d. Okunieskiej)(fot. M. Ludwiczak)


lata osiemdziesiąte XX w. Widok wnętrza bożnicy (fot. BWF, archiwum "Głosu Mieszkańców")


lata osiemdziesiąte XX w. Widok wnętrza bożnicy (fot. BWF, archiwum "Głosu Mieszkańców")


lata osiemdziesiąte XX w. Widok od strony skrzyżowania ulic Gawędziarzy i Konwisarskiej (fot. BWF, archiwum "Głosu Mieszkańców")

Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt.