ulica ks. Skrzeszewskiego
dawna nazwa: św. Jacka, Rózy Luksemburg
Informacje o budynkach na tej ulicy:Jeśli na temat opisywanej ulicy masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z budynkami na tej ulicy, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt.