al. Chruściela 103 (AON, nowa kotłownia)
dawniej Stacja Psów Meldunkowych (obecnie nie istnieje)


Pawilon Stacji Psów Meldunkowych podczas budowy (arch. CBW/FKW)

Na tym terenie przed II wojną światową znajdowała się Stacja Psów Meldunkowych plutonu łaczności CWPiech. Zaprojektowana przez architekta Henryka Walczaka, oddana do użytku 27 luty 1935 r. Składała sie z 4 parterowych pawilonów, w których znajdowały sie boksy dla psów z wybiegami a także pomieszczenia gospodarcze i kuchnia. Pierwszy trzymiesięczny kurs przodowników psów meldunkowych w Rembertowie odbył się w dniach od 1 marca do 15 czerwca 1935 roku.
Po wojnie pawilony wyburzono, a na ich miejsce wybudowano kotłownię ogrzwającą budynki na terenie Akademii


Jeden z pawilonów Stacji Psów Meldunkowych (arch. CBW/FKW)

Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie
formularza lub o kontakt