ul. Komandosów 8 (dawniej al. Zwycięstwa 8)
Budynek Gimnazjum Izabelli Adamskiej/Liceum im. Tadeusza Kościuszki 

Budynek wybudowany na początku lat 30-tych X w. W roku 1932 w budynku zaczęła działać Prywatna Szkoła Powszechna Izabeli Adamskiej. Uzyskała ona w 1938 roku uprawnienia publicznej szkoły powszechnej oraz postało Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Izabeli Adamskiej. W roku 1939 Prywatne Gimnazjum I. Adamskiej przekształcone zostało na Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Rozwoju Gimnazjum w Rembertowie W tym samym gimnazjum I. Adamskiej uzyskało uprawnienia państwowego gimnazjum ogólnokształcącego. Nauczali w nim: Olga Zemel, Horodyski - biologii, Michał Leśniak - matematyki. Dyrektorem byli – do 1938 roku Józef Smolicz, w latach 1938-39 Kaczyński, a od roku 1939 Michał Sokorski. Wicedyrektorem szkoły był Krzymiński. Włascicelka Pani Izabela Adamska zajmował się zarządzaniem i administrowaniem szkoły. W szkole nauczali w tym okresie m.in. Zofia Dyrkaczowa, Golsztynówna, Wojnówna, Karol Stombowski, A. Antuszewski
W okresie okupacji Gimnazjum zamknięto a na jej miejsce działał Prywatne Szkoła Handlowa ("Handelschule") Stanisława Bąby. Dyrektorem był Eustachy Garbicz, W szkole uczyli m.in.: I. Jastrzębska. Irena Ciąćkowa,
Zaraz po wyzwolenie Rembertowa we wrześniu 1944 roku wznowiono na naukę w tej szkole i już w maju 1945 roku piersi uczniowie zdawali maturę. W tym czasie szkołą została już upaństwowiona i zostało nadane imię Tadeusza Kościuszki. Cześć zajęć odbywało się w budynku Szkoły Powszechnej nr 2 przy ul. Królowej Jadwigi. Na przełomie lat 40-tych i 50-tych wskutek reformy szkolnej szkoła kilkakrotnie zmieniała nazwę i była to m.in. Państwowe Liceum i Gimanzju im. Tadeusza Kościuszki, Dyrektorami Liceum Ogólnokształcącego byli m.in: Stanisław. Masłowski, Pachocka, S. Ciąćka, Anna Rzepecka, W. Czubakowa, M. Papierzyńska, J. Klepacka, D. Orzechowska i A. Gallewicz
W roku 1967 Liceum im. Tadeusza Kościuszki przeniosło się do nowego budynku szkoły na ul. Kadrowej.
Obecnie w budynku mieści się Dom Kultury "Rembertów"

(Opracowano na podstawie broszury autorstwa Kazimierza Nowaka "Historia oświaty w Rembertowie")  
 


Zobacz galerię zdjęć klasowych z tej szkoły


Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt.