ul. Chełmżyńska 167 

WILLA GRANZOWA, "GRANZÓWKA"
Wybudowana na ok 1890 r.


Budynek wybudowany przez właściciela cegielni w Kawęczynie Kazimierza Granzowa jako "wizytówka" wyrobów firmowych, przy użyciu szerokiej gamy materiałów produkowanych w cegielniach. Mury zbudowano z różnych gatunków cegły, zastosowano dachówkę najwyższej jakości, zamontowano ceramiczne przewody wentylacyjne i kominowe, a fasadę wyłożono ozdobioną geometrycznymi wzorami żółtą cegłą oblicową. W jednym z naroży willi znajdowała się wieża
Po wojnie w budynku znajdował sie m.in. przedszkole oraz ośrodek Monaru. Służył także jako plan filmowy. Z biegiem lat popadał w kompletną ruinę, zapadł się dach, a później ściany
We wrześniu 2014 dokonano rozbiórki willi, pod pozorem renowacji i przystosowania na potrzeby centrum zdrowia i urody, a następnie wystąpiono o wykreślenie z rejestru zabytków.


Widok Wilii Granzowa w 2010 r. (fot. Mikiapole3 - Wikimedia)


Więcej o cegielniach Granzowa w Kawęczynie na stronie
Cegielnie Granzowa w Kawęczynie

Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt