ul. Cyrulików 91
(dawniej ul. Żwirki 28)
ODLEWNIA ŻELIWA I METALI inż J. ABRATAŃSKIEGO
Lata budowy 1923-1930 Projektanci: inż arch. Bolesław Handelsman (hala odlewni) inż Wilczkowski (pomieszczenia gospodarcze)
inż Chełmiński i H. Wąsowicz (elektrownia)

Widok od strony torów kolejowych
Pierwsze plany budowy odlewni w Rembertowie powstały w 1922 roku. Zezwolenie na budowe otrzymano w lipcu 1923 roku, i wtedy też zaczęto budowe piewrszego budynku odlewni wg projektu arch Bolesława Handelsmana. Budynek odlewni była to parterowa hala zlokalizowana by wzdłuż ul. Konstantynowskiej (obecnie Fiszera). W roku 1928 zaczęto budowe przylegającego do odlewni piętrowego budynku warsztatowego, a w 1929 budynków gospodarczych m.in stajni, garaży, magazynu, elektrowni, portierni i pomieszczeń socjalnych dla załogi. W roku 1930 zakończono też modernizację hali głównej odlewni. W roku 1935 rozpoczęto budowe nowej, większej i nowocześniejszej elektrowni, której wysoki ceglany komin stał się wtedy najwyższym i charakterystycznym punktem w Rembertowie. W tym czasach odlewnia produktowała swoje wyroby m.in do zakładow Aminicyjnych "Pocisk" oraz dla potrzeb Polskich Zakładów Inżynieryjnych produkującej m.in. nowy model samochodu CWS T-1 wg konstrukkcji Władysława Mrajskiego. W lecie 1944 roku fabryka uległa częściowego zniszczeniu podczas ostrzału artyleryjskiego i bombardowania przez lotnictwo radzieckie. Po wojnie zakład został przejęty przez władze państwowe i wchodził w skład tzw. Grupy Technicznej. Obecnie po odlewni został tylko fragment budynku warsztatowego, ruiny portierni od strony ul. Cyrulików oraz fundament komina.
Obecnie na części fabryki znajduje sie market "Tesco" i bezie budwany blok komunalny (od strony ul. Republikańskiej)

Widok po roku 1935 od strony ul. Fiszera (dawniej ul. Kościuszki)Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie
formularza lub o kontakt.