ul. Strażacka 141 (dawniej Kawęczyńska 5)
Remiza straży pożarnej na Starym Rembertowie 

 

 

 

Teren był własnością Filipa Pyszkało. W roku 1933 wydzierżawiona na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembertowie. W ciągu następnych lat rozbudowano pomieszczenie pomocnicze i wybudowano wspinalnie. W latach siedemdzisiątych wybudowano nowy budynek strażnicy wraz z garażami. Remizę w latach dziewiędziesiątych przejęła i do dziś użytkuje Państwowa Straż Pożarna.

 

 

 

 

 

 

 

 Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt.