al. Chruściela 103 (Akademia)
Dawne STAJNIE 3 Batalionu Strzelców 

Obiekt wybudowany ok. 1936 roku. 


Widok z 1937-39 roku, od strony koszar 3 BStrz, ujeżdzalnia


Widok współczesny (2016). Stajnie od strony dawnych koszar 3 BStrz 

 


 Widok z 1937-39 roku, od strony torów, boksy dla koni (widok od strony południowej)


Widok współczesny (2016). Dawne stajnie 3 BStrz od strony torów, widok od strony północnej

 

 


Stajnia 3 Batalionu Strzelców, roku 1938 roku. Załadunek siana na schowka na poddaszu stajni.

 

Widok współczesny (2016) schowka na siano w dawnych stajniach 3 BStrz

 

Żołnierze 3 Batalionu Strzelców na tyłach stajni (od strony torów).
Fotografie archiwalne z albumu Ireny i Bolesława Prusak 

 


Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi,informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie
formularza lub o kontakt

ul. Dokerów 19 
(dawniej ul. Kostki, Dzierżyńskiego) 

Budynek murowany, z użytkowym poddaszem, wybudowany w roku 1931. Własność Państwa Jurkowskich. Wcześniej właścicielem posesji był Frąckiewicz
W budynku tym mieszkały (w latach 1940-42) rodziny m.in.: Jurkowskich, Wolskich, Gilewiczów i Puchalskich   

 

Budynek przy ul. Dokerów 19, przed rokiem 1937. (zdjęcia z albumu rodziny Jurkowskich)

Pozostałości frontonu budynku przy ul. Dokerów, stan obecny (styczeń 2021) 

Fronton budynku przy ul. Dokerów 19, rok 1937 (zdjęcia z albumu rodziny Jurkowskich)

Budynek przy ul. Dokerów 19, rok 1937, widok od strony ogrodu. (zdjęcia z albumu rodziny Jurkowskich)

Budynek przy ul. Dokerów w 2011 r jeszcze z całym dachem 

 

 


 

Na temat tego budynku brak jest szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś informacje ,uwagi, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt
ul. Paderewskiego 23/25
 

Dwa dom drewniane, parterowe z użytkowym poddaszem
Przed 1939 rokiem mieszkałay w nich rodzina Woźnica (dom od strony Paderewskiego) i rodzina Gabryś (dom od strony ul. Legionowej, obecnie ul. Kordiana) .


Widok z 1956 roku  

 

Widok współczesny (2019)

Widok od strony skrzyżowania

 

Na temat tego budynku brak jest szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś informacje ,uwagi, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt
ul. Paderewskiego 146
 

Budynek wybudowany w latach roku 1924 w stylu dworkowym
Mieszkał w nim dr. Orliński. W latach 70-tych XX w. zgodnie z wola pani Orłowskiej przekazany po jej śmierci Polskiej Akademii Nauk. PAN ze względu na koszty zrzekł się spadku i dworek przeszedł na rzecz ówczesnej dzielnicy Praga Płd (w skład której wchodził Rembertów) i przeznaczony na cele komunalne. Po powstaniu w 1994 gminy Rembertów nastąpił konflikt z fundacją REWITA która chciała go przejąć i przeznaczyć na cele rehabilitacji swoich pacjentów. Po wygranej sprawie gmina chciała budynek zburzyć ze względu na zły stan techniczny.
Ostatecznie dworek wyremontowano i dalej służy na cele komunlane dzielnicy Rembertów

 
Widok z lat 90-tych XXw. (widok od frontu) fot. BWF


Widok z lat 90-tych XX w. (widok od strony ogrodu) fot. BWF


Widok współczesny (2019)

 

Na temat tego budynku brak jest szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś informacje ,uwagi, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt


KOLONIA OFICERSKA I KOLONIA PODOFICERSKA
(Rejon między ulicami Republikańska, Ziemskiego, Marietanki i Cyrulików) 

Miejsce na którym dzisiaj znajduje sie Kolonia Oficerska i Kolonia Podoficerska była pierwotnie rejonem koszar. Zaraz po powstaniu w 1888 roku carskiego poligonu artyleryjskiego i powstałego w sąsiedztwie miasteczka poligonowego (ros. Poligonnyj Garadok), na tym terenie powstawało szereg baraków koszarowych dla potrzeb oddziałów Twierdzy Warszawa () Koszary stanowiły drewniane baraki obite papa na podmurówce i z charakterystycznymi świetlikami w dachach. Na terenie koszar mieściła się też wieża ciśnień, zapewniająca bieżąca wodę w budynkach koszarowych.plan z 1906 r (APW)

W czasie I wojny światowej, po zajęciu w 1916 roku Warszawy na tym terenie stacjonowały jednostki niemieckie i były prowadzona m.in. kursy obsługi karabinów maszynowych ((Maschinengewehr Ausbildung Kommando Rembertow).

Działał tu też (do "kryzysu legionowego") Punkt Zborny Legionów Polskich, gdzie formowano polskie oddziały walczące pod dowództwem Józefa Piłsudskiego.

 
Plam koszar z 1917r (CAW)

Po odzyskaniu niepodległości koszary przejęły władze polskie, i utworzyły koszary przy poligonie artyleryjskim i tworzonej Wyższej Szkole Artylerii. W lipcu i sierpniu 1920 mieścił sie tu punkt mobilizacyjny i szkoleniowy dla ochotników obrony Warszawy

 

Po "Cudzie nad Wisła" w sierpniu 1920 r. i rozbiciu wojsk sowieckich na tym terenie zorganizowano tymczasowy obóz jeniecki dla żołnierzy sowieckich, który funkcjonował do października 1920, a później został przeniesiony m.in. do Tucholi.

Po roku 1924 na tym terenie stacjonował Batalion Manewrowy (przemianowany później na 3 Batalion Strzelców) który ok 1933 roku przeniósł sie do nowo wybudowanych murowanych budynków na terenie dzisiejszej Akademii Sztuki Wojennej (blok 25). Batalion ten realizował zajęcia taktycznych dla Centrum Wyszkolenia Piechoty i Wyższej Szkoły Wojennej Na terenie koszar nazywanych „Rejonem Kwater 3-cim Garnizonu Rembertów” znajdowała się koszary dla żołnierzy (baraki 87-91 i 98), stajnie (baraki nr 79, 93, 95 ), Kancelaria dowództwa (barak nr 84) wartownia (barak nr 85), świetlica żołnierska, stołówka i kuchnia (barak nr 86), rusznikarnia (barak nr 80), kancelaria lekarza weterynarii (barak nr 100), działownia (barak 101) oraz magazyny (baraki 94, 96 , 108, 11, 112). OK. rok 1930 w pobliżu koszar wybudowano boisko sportowe.

 
Plan koszar z 1932 roku (CAW)

 


Baraki dowództwa Batalionu Manewrowego i wartownia główna. W głębi baraki kompanijne. Rok 1925 (fot. AAN)


(fot. CAW)Zawody sportowe w Batalionie Manewrowym. W głębi widoczne baraki kompanijne i wieża ciśnień (fot. AAN)


Plan terenu kolonii . ok. 1928 roku

 Brama wjazdowa na teren koszar 3 Batalionu Strzelców (Batalionu Manewrowego) ok 1930 r. (źródło: AAN) 

Około roku 1935/36 teren ten rozparcelowano i przekazano do dyspozycji Wojskowym Spółdzielniom Mieszkaniowym, które utworzyły osiedla domków jednorodzinnych tzw. "Kolonie Oficerska” (między ulicami Republikańska (d. ul. Olbrychta) a Ułańska (d. ul. 3 Maja) oraz „Kolonie Podoficerską” (między ulicami Ułańską a Markietanki (d. ul. Batorego), dla kadry CWPiech i garnizonu Rembertów. W pewnym okresie planowano ulicą Ułańską zrobić główny wjazd na teren Centrum Wyszkolenia Piechoty, dlatego jest ona szersza niż pozostałe.Zdjecie lotnicze trenów Kolonii Oficerskiej i Podoficerskiej w Rembertowie z 1934 r. PLL “LOT” (APW)

Ostanie drewniane zabudowania koszarowe zachowały się do czasów II wojny światowej (w okolicach dzisiejszej ul. Topograficznej i Okurzałego) i służyły jako kwatery dla podoficerów jednostek stacjonujących w Rembertowie.