SZKOŁY W REMBERTOWIE

W latach 20-tych XX w. zajęcia szkolne odbywały się w domach prywatnych: u pp. Zakrzewskich przy ul. Artyleryjskiej, u pp. Jakubowskich przy ul. Mirskiego i u pp. Janickich na Karolówce.

Niebawem pierwsza szkoła powszechna (SP1) miała swoją stałą siedzibę koło stacji przy ul. Spacerowej (obecnie Cyrulików) w budynku po byłym kasynie oficerskim. Kierownikiem byli m.in.: Stefan Miśniewicz-Kornacki, Jan Kozłowski, Romuald Lindner, a po wojnie Józef Czech.  

Wskutek wzrostu liczby ludności wzrosła też potrzeba budowy nowoczesnych placówek oświatowych. Dlatego na początku lat trzydziestych w Rembertowie zbudowane zostały dwa nowe budynki szkolne, w których miały siedzibę szkoły powszechne: na Nowym Rembertowie przy ul. Jagiełly (SP2) i na Olbrychtowskiej koło bramy CWPiech (SP3). Kierownikiem SP2 był Zdzisław Sosnowski, a po wojnie Mieczysław Nasiadko. Dyrektorem SP 3 był Edward Skarbek, Antoni Gregorkiewicz, a po wojnie Karol Paluch.

W czasie okupacji działała jeszcze Szkoła Powszechna nr 4 w drewnianych zabudowaniach przy ul. Paderewskiego, kierownikiem był Stanisław Ciąćka.

Po wojnie powstały jeszcze szkoły: SP 5 przy ul. Strażackiej na Kawęczynie i SP 6 przy ul. Heymana na Nowym Rembertowie. W latach 60-tych, już po przyłączeniu Rembertowa do Warszawy, wybudowano budynki Szkoły Podstawowej nr 217 na Paderewskiego i nr 207 na Ziemskiego.

Przed wojną zaczęła też działalność prywatna Szkoła Powszechna Izabelli Adamskiej (rozszerzona później także jako Gimnazjum) oraz szkoła p. Janiny Habichowej. W czasie okupacji szkoła p. Adamskiej funkcjonowała jako prywatna Szkoła Handlowa Stefana Bąby (tzw. Handelschule, dyrektorem był Eustachy Grabicz), a po wojnie została przekształcona w Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki, które miało nową siedzibę w budynku przy ul. Kadrowej. Dyrektorem był St. Ciąćka i Stanisław Masłowski.

 

Najbardziej znanymi rembertowskimi nauczycielami byli m.in. Stanisław i Irena Ciąćka, Maria Słyk, Władysława Pawińska, Mikołaj Pruski, Antoni Gregorkiewicz, Zofia Sarnowska, Władysław Szefler, Stanisław i Janina Rżysko, Bolesław Szwed, Adelajda Szewdówna, Helena Kilańska, Maria Fabjańska, Zofia Dąbska, Karol Zięcina, Michalina Zięcina, Irena Bursztyn, Maria Pachocka, Józefa Buzuk, Olga Regorowicz, Franciszka Prejss, ks. Henryk Słojewski, Michał Pobocha, Marta Sternicka, Abramek, Marian Królikowski, Tadeusz Wiewiórkowski, Bolesław Kern, Stanisław i Irena Sapieha, Andrzej Zahorski, Maria Lewicka, Apolonia Leśnikowska, Helena Stiller, Zofia Wyrzykowska, Eugenia Lemieszewska, Ewa Ostrowska, Irena Okulicz,  Kołodziejski, Stanisław Kucharski, Tadeusz Foryś, Krawczykiewicz, Luba Domańska, Lesław Żegilewicz, Włodzimierz Morga, p. Lemieszewski, Maria Rosenblatt, pani J. Klimowicz, Jadwiga Seroczyńska, Izabella Bednarska, Helena Okrzeja-Jakubicz, Nicikowska, Barbara Czapska, Andrzej Schiffers, Witold Marczuk, Lucyna Krol, Lucyna Marchel, Maria Ostrowska, Danuta Szymczak, Wodzińska, Jan Siemiński, Maria Półturzycka, Krzysztof Łata, K. Kościółek, Maria Okoń, p. Papierzyńska, Janina Żołądek, i wielu, wielu innych.