Pokaż # 
Tytuł Odsłony
ul. Czerwonych Beretów 1 1608
Admiralska 5 1675
Admiralska 1 1571
ul. Gawędziarzy 61 2161
ul. Eskulapów 26 3018
Chruściela 103 (Akademia, dawne stajnie 3BStrz) 1875
ul. Dokerów 19 5419
ul.Paderewskiego 146 1652
ul. Paderewskiego 23/25 5540
Kolonia Oficerska i Podoficerska 5549
ul. Plutonowych 11 5644
ul. Bocheńskiego 23 7052
ul. Bocheńskiego 45 4731
ul. Plutonowych 10 7683
al. Chruściela 1/3 7764
ul. Strażacka 121 (Fort Kawęczyn) 10085
ul. Żeligowskiego 13b 6739
ul. Zawodowa 21 9513
ul. Zawiszaków 25/27 5730
ul. ks. Witolda 19 5935
ul. Szyszaków 55 5534
al. Sztandarów 2 14328
al. Sztandarów 1/3 6197
ul. Strażacka 141 5985
ul. Strażacka 108 5085
ul. Strażacka 48 3971
ul. Skrzeszewskiego 9 2566
ul. Plutonowych 18 2533
ul. Przebieg 5 2563
ul. Płatnerska 1 2841
ul. Plutonowych 2 2535
ul. Plutonowych 1 2658
ul. Pielgrzymów 29 2573
ul. Paderewskiego 15 3709
ul. Paderewskiego 7/9 2653
ul. Paderewskiego 5 2715
ul. Niedziałkowskiego 25 2445
ul. Niedziałkowskiego 24 2527
ul. Marsa (Pocisk) 3284
ul. Łyszkiewicza 32 2434
ul. Łyszkiewicza 31 2591
ul. Łyszkiewicza 29 2820
ul. Łyszkiewicza 26 3113
ul. Listonoszy 6 2532
ul. Kordiana 29 2502
ul. Kordiana 5 2704
ul. Konwisarska 44 2540
ul. Konwisarska 42 2524
Konwisarska 37 2743
ul. Konwisarska 2/4 2555
al. Komandosów 23 2796
al. Komandosów 16 2488
al. Komandosów 15 2545
al. Komandosów 11 2431
al. Komandosów 9 2547
al. Komandosów 8 3245
ul. Kłuszyńskiej 23 2368
ul. Kłuszyńskiej 21 2404
ul. Kłuszyńskiej 19 2447
ul. Kłuszyńskiej 17 2458
ul. Klasztorna 8 2477
ul. Klasztorna 6 2493
ul. Katiuszy 10 2433
ul. Katiuszy 3 2524
ul. Kapitańska 5 2381
ul. Kacpury 67 2497
ul. Kacpury 47 2707
ul. Ilskiego 25 2496
ul. Ilskiego 20 2510
ul. Ilskiego 13 2853
ul. Haubicy 13 2518
ul. Haubicy 11 2388
ul. Haubicy 9 2367
ul. Haubicy 6/8 2471
ul. Grzybowa 1 4559
ul. Górna 5 2453
ul. Giermków 32 2433
ul. Giermków 24 2474
ul. Giermków 14 2477
ul. Gierczak 6 3447
ul. Gierczak 4 2676
ul. Gembarzewskiego 26 2354
ul. Gawędziarzy 27 2570
ul. Gawędziarzy 25 3927
ul. Gawędziarzy 24 3301
ul. Fiszera 14 2643
ul. Eskulapów 24 2467
ul. Dwóch Mieczy 35 2550
u;. Dwóch Mieczy 22 2678
ul. Dwóch Mieczy 5 5459
ul. Dowódców 27 2468
ul. Dowódców 18/20 2441
ul. Dokerów 18 2961
ul. Dokerów 5 2564
ul. Czerwonych Beretów 5 3124
ul. Czerwonych Beretów 3 2872
ul. Cyrulików 91 3251
ul. Cyrulików 81 2873
ul. Cyrulików 73 3447
ul. Cyrulików 69b 2790
ul. Cyrulików 63 2880
ul. Cyrulików 51 2798
ul. Cyrulików 49 2730
ul. Cyrulików. stacja kolejowa Rembertów 16349
ul. Cyrulików 35 5892
ul. Buławy 1 2752
ul. Bellony 62 2889
al. Chruściela 104 4674
Chruściela 103 (Akademia,dawna Kręgielnia CWPiech) 3983
al. Chruściela 103 (Akademia, kotłownia) 4472
al. Chruściela 103 (Akademia, basen) 6653
Chruściela 103 (Akademia, strzelnica tunelowa) 4917
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 56) 8261
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 26) 6444
Chruściela 103 (Akademia, blok 25) 4988
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 22) 4833
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 14) 6327
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 04) 3906
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 01) 4529
al. Chruściela 103, kościół garnizonowy 6485
al. Chruściela, brama wjazdowa na teren Akademii 6362
Chruściela pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przed bramą wjazdową Akademii 8026
al. Chruściela 100 3559
al. Chruściela 96 3293
ul. Chełmżyńska 167 (willa Granzowa, Granzówka) 1042
al. Chruściela 86 3326
al. Chruściela 78 3104
al. Chruściela 63 3222
al. Chruściela 59 3120
al.Chruściela 57 3438
al. Chruściela 52 3472
al. Chruściela 50 3134
al. Chruściela 48 5707
al. Chruściela 46 3647
al.Chruściela 42 3561
al. Chruściela 38 3478
al. Chruściela 37/39 3990
al. Chruściela 36 3282
al. Chruściela 34 3065
al. Chruściela 33/35 3525
al. Chruściela 32 3489
al.Chruściela 30 3174
al. Chruściela 15 3272
al. Chruściela 13 3060
al. Chruściela 12 3331
al. Chruściela 10 3535
al. Chruściela 9 3204
al. Chruściela 4 3299
al. Chruściela 2 5284
ulica Żołnierska 2264
ulica Żeligowskiego 2220
ulica Zygmunta III 2202
ulica Ziemskiego 2246
ulica Zesłańców Polskich 2357
ulica Zecerska 2169
ulica Zawodowa 2331
ulica Zawiszaków 2345
ulica ks. Witolda 2358
ulica Chełmżyńska (Kawęczyn-Wygoda) 471
ulica Ułańska 2234
ulica Topograficzna 2417
ulica Szyszaków 2411
ulica Sztukatorska 2213
aleja Sztandarów 2594
ulica Szewska 2226
ulica Szatkowników 2215
ulica Szafarzy 2310
ulica Suflerska 2219
ulica Strażacka 3417
ulica Soliborska 2268
ulica ks. Skrzeszewskiego 2242
ulica Roty 2361
ulica Rękawnicza 2228
ulica Republikańska 2433
ulica Rasztowska 2108
ulica Puszkarzy 2227
ulica Przewłocka 2113
ulica Przedświt 2248
ulica Przebieg 2288
ulica Posłańców 2211
ulica Pontonierów 2609
ulica Płatnerska 2369
ulica Plutonowych 3004
ulica Pilarzy 2269
ulica Pielgrzymów 2421
ulica Paderewskiego 3730
ulica Pacholęca 2171
ulica Orbity 2292
ulica Okurzałego 2335
ulica Notarialna 2272
ulica Niedziałkowskiego 2549
ulica Mokry Ług 2698
ulica Masztalerska 2236
ulica Marsa 2571
ulica Markietanki 2531
ulica Magenta 2444
ulica Madziarów 2312
ulica Łyszkiewicza 2718
ulica Listonoszy 2412
ulica Liryczna 2281
ulica Licealna 2368
ulica Kuglarska 2258
ulica księcia Witolda 638
ulica Kramarska 2293
ulica Kordiana 2606
ulica Konwisarska 3103
ulica Kominiarska 2227
aleja Komandosów 3456
ulica Kłuszyńskiej 2509
ulica Klasztorna 2520
ulica Katiuszy 2510
ulica Karolówka 2421
ulica Kapitańska 2274
ulica Kapelusznicza 2245
ulica Kanonierska 2332
ulica Kamasznicza 2297
ulica Kaletnicza 2177
ulica Kadrowa 2576
ulica Kacpury 2908
ulica Jerzego 2532
ulica Jaworzniaków 2320
ulica Jasówka 2390
ulica Instruktorska 2243
ulica Ilskiego 3180
ulica Haubicy 2726
ulica Grzybowa 2450
ulica Grawerska 2278
ulica Górna 2334
ulcia Giermków 2779
ulica Gierczak 3008
ulica Gembarzewskiego 2321
ulica Gawędziarzy 3127
ulica Frontowa 2410
ulica Fizylerów 2355
ulica Fizyków 2444
ulica Fiszera 2534
ulica Eskulapów 2496
ul;ica Dziewosłęby 2555
ulica Dziewiarska 2233
ulica Dziewanowska 2236
ulica Działyńczyków 2351
ulica Dwóch Mieczy 2964
ulica Drogistów 2251
ulica Dowódców 2426
ulica Dokerów 2705
ulica Bellony 3917
ulica Czwartaków 3823
ulica Czerwonych Beretów 4581
ulica Czapnicza 3257
ulica Cyrulików 6612
aleja Chruściela 26540
ulica Buławy 3596
ulica Budnicza 3398
Ulica Buchalteryjna 3420
ulica Bombardierów 3594
ulica Bocheńskiego 3920
ulica Barlickiego 3561
NAZWY ULIC D-F 4842
NAZWY ULIC U-Z 4523
NAZWY ULIC S-T 4557
NAZWY ULIC P-R 5124
NAZWY ULIC L-O 4842
NAZWY ULIC K 5243
NAZWY ULIC G - J 4994
NAZWY ULIC A-C 7442
Amałowicza 24 3162
Amałowicza 13 2388
Admiralska 3 3467
Amałowicza 9 2660
ADMIRALSKA 4642
ARSENALSKA 3640
AMAŁOWICZA 4571