KRONIKA RODZINY BRZOZOWSKICH
z Mokrego Ługu
 
 
 
 

Rodzina Brzozowskich
Rok 1936. Ślub Zofii z d. Łysiak i Antoniego Brzozowskiego
(zdjęcie udostępnione przez p. Jadwigę Jeziorską)

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalenadrium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)