KRONIKA RODZINY DUSZYŃSKICH
z ul. Wolność (obecnie Haubicy)

 
Władysław i Zofia Duszyńscy


Marian i Zygmunt Duszyńscy, synowi Władysława i Zofii


Zygmunt Duszyński z żona


Marian i Maria Krystyna Duszyńscy

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIA


Jeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontaktProsimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalenadrium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)