KRONIKA RODZINY SOBIESKICH
ul. Królowej Jadwigi 30 (obecnie Giermków) 
 

 
Józef Sobieski z rodziną   

W Rembertowie mieszkali także rodzice Józefa, Julian i Marianna oraz siostra Franciszka

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalendarium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)
KRONIKA RODZINY PEŁCZYŃSKICH
Hotel Oficerski CWPiech 
 

 
por. Bohdan Hubert Pełczyński i Aurelia z d. Fulek   

por. Bohdan Hubert Pełczyński był dowódcą pluton ckm w 3 Batalionie Strzelców w Rembertowie

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalendarium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)
KRONIKA RODZINY JURKOWSKICH
z ul. Kostki (obecnie ul. Dokerów), później z ul. Witolda
 

 
Natalia i Władysław Jurkowscy ze swoją córką Zofią Gross w drzwiach frontowych domu przy ul. Kostki

 
Rok 1937 siedzą na ławce Natalia i Władysław Jurkowscy ze swoim wnuczkiem Leszkiem;
Od prawej stoi córka pp. Jurkowskich, Zofia Gross oraz lokatorzy wynajmujący mieszkanie
na górze domu przy ul. Kostki - Irena i Zygmunt Wolscy 

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalendarium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)
KRONIKA RODZINY GUBERMAN
 
 

 
Szlama Guberman z żoną Chają Bajlą i synami Chaimem-Joskiem, Efroimem i córka Frymetą  

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalendarium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)
KRONIKA RODZINY ROSIŃSKICH
z ul. Leśnej (obecnie ul. Zawiszaków)
 

 
Rok 1935 Stoją od lewej: Halina, Jan, Zosia i Irena z tyłu Marianna Rosińska

 
Rok 1953 ślub Jana Rosińskiego. Stoją od lewej Irena, Jan, Marianna, Wacław i Halina

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalendarium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)