KRONIKA RODZINY SYROPIATKO
)

Rodzina SYROPIATKO
Od prawej Adolf Syropiatko, Elżbieta Syropiatko, Barbara Syropiatko, Janina i Stanisław Syropiatko,
W oknie Franciszek Syropiatko

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalenadrium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)