KRONIKA RODZINY PEŁCZYŃSKICH
Hotel Oficerski CWPiech 
 

 
por. Bohdan Hubert Pełczyński i Aurelia z d. Fulek   

por. Bohdan Hubert Pełczyński był dowódcą pluton ckm w 3 Batalionie Strzelców w Rembertowie

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalendarium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)