KRONIKA RODZINY ROSIŃSKICH
z ul. Leśnej (obecnie ul. Zawiszaków)
 

 
Rok 1935 Stoją od lewej: Halina, Jan, Zosia i Irena z tyłu Marianna Rosińska

 
Rok 1953 ślub Jana Rosińskiego. Stoją od lewej Irena, Jan, Marianna, Wacław i Halina

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalendarium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)