Powstanie Styczniowe 1863 w okolicach Rembertowa

Dziś mija 155 rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego w 1863 roku. Choć w tym czasie Rembertów jeszcze nie istniał, (poligon i linie kolejową z przystankiem kolejowym w Rembertowie zaczęto budować dopiero po 1888 roku), to w okolicy miało miejsce kilka potyczek i walk z udziałem oddziałów powstańczych i wojsk carskich.
Oto jakie zdarzenia zostały wtedy opisane m.in w prasie i w raportach powstańczych (pisownia oryginalna)

"10 kwietnia 1863 Okóniew M. ob stanisławowski; miasto
W okolicy Okóniewa na szosie z Warszawy do Węgrowa miało zajść drobna utarczka ok 10. kwietnia"

"28 maja 1863 Michałów, M. ob. stanisławowski.; 5 km. na wschód. od Okóniewa (duchnów, Okóniew)
Z pod Rudy przez Duchnów idąc, stanęeli Jankowski i Zieliński pod Michałowem, gdzie stoczyć musieli walkę
z daleko liczniejszym nieprzyjacielem, który przybył z Warszawy w sile 4 kompanii piechoty, 1 szwadronu
ułanów, 2 dział i 50 kozaków, oraz z Mińska w liczbie 2 kompanii piechoty, 50 kozaków i kilkudziesięciu
dragonów. Powstańcy ukryli sie w pozycji leśnej, pomimo gwałtownego natarcia moskali nie ponieśli
prawie żadnych strat, a ostrzeliwując się gęstym ogniem, cofnęli się unosząc 2 zabitych i kilku rannych.
Moskale stracili w tym starciu oficera piechoty, dowódcę oddziału kozaków i kilkunastu szeregowców
których pogrzebali w lesie"

"8 sierpnia 1863 Miłośna, M. ob. Warszawski; 14 km. wsch. od Warszawy
Oddział żandarmeryi narodowej liczącej 40 ludzi, zaskoczony w nocy z 8. na 9.08. na stacyi pocztowej
Miłośna przez Kozaków, ratować się musiał ucieczką; szesnastu, którzy nie zdążyli dosiąść koni, uszło w
lasy. Kozacy ze zemsty poranili pocztylionów i zabrali ich do Warszawy, zrabowawszy przedtem utrzymującego
pocztę Michalickiego. podróżni będący na stacji również ucieczka musieli się ratować przed rabunkiem
kozactwa"    

"30 wrzesień 1863 Okóniew, M. ob, stanisławowski; miasto
O trzy mile od Warszawy oddział Jankowskiego miał stoczyć krwawą utarczkę"

"25 stycznia 1964 roku Miłośna M. ob, Warszawski 14 km na wschód od Warszawy
Oddziałek Powstańczy zaalarmował moskali pod Miłosna i uszedł. Moskale straciwszy 1 zabitego i kilku
rannych wrócili na Pragę"

Po Powstaniu Styczniowym w okolicach Rembertowa pozostało niewiele pamiątek są to najczęściej mogiły Powstańców m.in. na cmentarzach w Kobyłce i Miłosnej (hr. mjr Franciszka Masłochy) czy w Długiej Kościelnej i niezachowana do dzisiaj (jest na starych mapach) w Zagórzu k. Okuniewa. 

Ciekawą pamiątką po Powstaniu Styczniowym jest też tzw. mogiła w drzewie (obecnie jest tam kapliczka) przy szosie do Okuniewa. Według przekazów lokalnych "Pod koniec XIX w jedną z rosnących wzdłuż szosy topoli uderzył piorun. Kiedy mieszkańcy przyszli zabrać pień, w jego wnętrzu odkryli ciało powstańca z czasów Powstania Styczniowego. Nie wiadomo dlaczego skrył się w dziupli. Może był ranny i ukrył się przed pościgiem. W miejscu odnalezienia ciała lub jego pochówku ktoś prawdopodobnie wybudował tę kapliczkę"

Mapka potyczek i walk powstańczych w okolicach Rembertowa i Warszawy

(źródło: Stanisław Zieliński  "Potyczki i bitwy 1863-1864, na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu" , Rapperswilu 1913)