Wspomnienia z lat okupacji 1939 - 45 harcmistrza Władysława Szeflera ps. "Wład",
b. komendanta Hufca Szarych Szeregów "Osa-Romb" w Rembertowie