KRONIKA RODZINY JURKOWSKICH
z ul. Kostki (obecnie ul. Dokerów), później z ul. Witolda
 

 
Natalia i Władysław Jurkowscy ze swoją córką Zofią Gross w drzwiach frontowych domu przy ul. Kostki

 
Rok 1937 siedzą na ławce Natalia i Władysław Jurkowscy ze swoim wnuczkiem Leszkiem;
Od prawej stoi córka pp. Jurkowskich, Zofia Gross oraz lokatorzy wynajmujący mieszkanie
na górze domu przy ul. Kostki - Irena i Zygmunt Wolscy 

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalendarium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)