KRONIKA RODZINY RUBIN
ze STAREGO REMBERTOWASzmul Rubin, syn Benjamina z żona Tilly (Tehilla) z d. Strachowiecką


Rodzina Rubin, od lewej w pierwszy rzędzie syn Jakow (Jakub), Tilly (z dzieckiem na ręku) i Szmul Rubin, gosposia, córka Doba Lea. Z tyłu stoją Benjamin, NN (Szlomo Rubin??), Abraham Isaak. Z przodu siedzi Bashe"

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIA


Jeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontaktProsimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalenadrium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)