al. Chruściela 103 (Akademia, blok 22)
(obecnie Wydział Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej )

 

BUDYNEK KOSZAROWY DYWIZJONU
Arch. Wanda Boerner-Przewłocka
Budowa ukończona 4 października 1934 r
Kubatura 15884 m3


Widok od strony wschodniej. Fot. Cz.Olszewski (FKW/CBW)

Budynek koszarowy zaprojektowany przez arch.Wandę Boerner-Przewłocką, na planie w kształcie litery C, o kubatura 15884 m3. Budowę zakończono 4 października 1934 r. Do 1939 roku wykorzystywany jako koszary 32. dywizjonu artylerii lekkiej. W czasie II wojny światowej mieściły się w nim koszary niemieckich kompanii szkolnych bazy pociągów pancernych. Po II wojnie światowej w budynku mieściła się siedziba m.in Kursu Doskonalenia Oficerów, przemianowanego poźniej na Kurs Doskonalenia Oficerów Piechoty. Obecnie w budynku znajduje się Wydział Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej.

Szkic elewacji zachodniej i wschodniej budynku (arch. CAW)

Szkic rozmieszczenia pomieszczeń (CBW/FKW)

Rok 1943. Niemiecki pociąg pancerny i kompania szkoleniowa na placu apelowym przed blokiem 22 (fot. K. Herbst)Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt.