Centrum Wyszkolenia Piechoty (CWPiech)

Centrum Wyszkolenia Piechoty (CWPiech) powstało w 1931 roku Centru w wyniku połączenia istniejącego od 1923 w Rembertowie Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia i Centralnej Szkoły Strzelniczej funkcjonującej w Toruniu od 1922.

W dwudziestoleciu międzywojennym było głównym ośrodkiem szkolenia oficerów wszystkich rodzajów wojsk w dziedzinie taktyki piechoty, na poziomie wyższych studiów wojskowych. Przygotowywano w nim oficerów do objęcia funkcji dowódczych od kompanii do pułku włącznie. Szkolono także kandydatów na oficerów innych rodzajów broni (tzw. szkolenie unitarne), przestrzegano bowiem zasady do 1937 r., że każdy oficer musi przejść szkolenie piechoty. W CWPiech istniał również kursy przygotowawcze do Wyższej Szkoły Wojennej. 

Komendantami CWPiech w Rembertowie byli:
płk piech. Bruno Olbrycht (1930 - 1936)
płk piech. Marian Turkowski (1936 - 1938)
gen. bryg. Brunon Olbrycht (V 1938 - IX 1939)

Zastępcy komendanta - dyrektorzy nauk
ppłk dypl. Marian Porwit (1930 - 1932)
ppłk dypl. Kazimierz Burczak (1932 - 1935)
ppłk dypl. Karol Ziemski (1935 - 1938)
płk dypl. Bronisław Duch (1938 - 1939)

Wykładowcy
mjr dypl. Aleksander Dmytrak kierownik Komisji Doświadczalnej
mjr dypl. Jan Kosina (1924 - 1934)
ppłk. Adam Lewicki
kpt. piech. Stefan Gądzio (1936-1939)
Marian Jankowski (1931-1933)
mjr dypl. Franciszek Junker (1933 - 1935)
mjr piech. Konrad Krajewski (1937-1939)
ppłk dypl. Jan Matuszek
ppłk piech. Walenty Nowak (1931-1932)
mjr dypl. Jerzy Orski (1934 - 1935)
ppłk Stanisław Perko (1941 - 1944) szef saperów[3]
ppłk piech. Walenty Peszek (1934 - 1938)
ppłk dypl. Stanisław Sztarejko (od XI 1930)
mjr/ppłk Ludwik Schweizer (do 6 lipca 1929)[4]
mjr piech. Adam Wilczyński (1931 - 1932)
mjr dypl. piech. Włodzimierz Wisłocki (od XII 1934)
mjr piech. Tadeusz Zarzycki
kpt. dypl. Modest Żabski