Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wniosek w sprawie zmiany burmistrza 952
Projekt regulaminu organizacji pracy MRN w Rembertowie 842
Informacja z 01.06.1945 o delegowaniu przedstawicieli Stronnictwa Demokratycznego do MRN 784
Zawiadomienie dn. 8.11.1945 delegata o posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej 853
Zaświadczenie wiceprzewodniczącego MRN 921
Pismo z 21.07.45 w sprawie zmiany delegata PPR do MRN 825
Zgłoszenie przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego do MRN 858
Prośba z 2.06.1946 o delegowanie przedstawicieli Rady Związków Zawodowych do MRN 975
Zawiadomienie z 15.06.1945 o posiedzeniu MRN w dniu 1.07.1945 906
Wniosek Komitetu PPR z dn. 7.05.1945 o wyznaczeniu delegatów do MRN 1060
Decyzja ZZRM z dn. 7.06.1945 o wyznaczeniu delegata do MRN 823
Decyzja z 18.07.1945 o uznaniu delegata Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła do MRN 728
Pismo z 17.06.1945 komitetu Parafialnego Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Rembertowie w 717
Pismo Komitetu PPS z dn. 05.06.1945 w sprawie delegata do MRN 808
Pismo ZM z dn. 06.06.45 do Rady Związków Zawodowych 755
Protokół z konferencji kierowników referatów Zarządu Miasta w Rembertowie odbytej w dniu 5.03.1945 652
Ogłoszenie z 22.10.1944 w sprawie wyborów radnych MRN w Rembertowie z terenu Kawęczyna 660
Wniosek i pismo z 10.05.1948 w sprawie odwołania komendanta posterunku MO w Rembertowie 803
Wniosek i załącznik z dn. 30.06.1948 w sprawie zmian ulic 906
Stanowisko klubu PPR z 11.02.1948 w sprawie wstrzymania wynagrodzenia pracowników Zarządu Miasta 699
Pismo komitetu PPS z dn. 14.10.1947 w sprawie zmian delegatów PPS w MRN 911
Pismo komitetu PPS z d. 10.09.1947 o delegowaniu do MRN St. Żabskiego 812
Pismo A.Szpacza z dn. 3.09.1947 w sprawie rezygnacji z mandatu Radnego MRN 925
Pismo dr. Małachowskiego w sprawie planów likwidacji Szpitala Miejskiego w Rembertowie 718
Protokół z posiedzenia MRN 14.05.1947 781