Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wniosek w sprawie zmiany burmistrza 1356
Projekt regulaminu organizacji pracy MRN w Rembertowie 1235
Informacja z 01.06.1945 o delegowaniu przedstawicieli Stronnictwa Demokratycznego do MRN 1185
Zawiadomienie dn. 8.11.1945 delegata o posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej 1258
Zaświadczenie wiceprzewodniczącego MRN 1323
Pismo z 21.07.45 w sprawie zmiany delegata PPR do MRN 1227
Zgłoszenie przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego do MRN 1270
Prośba z 2.06.1946 o delegowanie przedstawicieli Rady Związków Zawodowych do MRN 1362
Zawiadomienie z 15.06.1945 o posiedzeniu MRN w dniu 1.07.1945 1305
Wniosek Komitetu PPR z dn. 7.05.1945 o wyznaczeniu delegatów do MRN 1500
Decyzja ZZRM z dn. 7.06.1945 o wyznaczeniu delegata do MRN 1212
Decyzja z 18.07.1945 o uznaniu delegata Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła do MRN 1117
Pismo z 17.06.1945 komitetu Parafialnego Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Rembertowie w 1112
Pismo Komitetu PPS z dn. 05.06.1945 w sprawie delegata do MRN 1199
Pismo ZM z dn. 06.06.45 do Rady Związków Zawodowych 1148
Protokół z konferencji kierowników referatów Zarządu Miasta w Rembertowie odbytej w dniu 5.03.1945 1036
Ogłoszenie z 22.10.1944 w sprawie wyborów radnych MRN w Rembertowie z terenu Kawęczyna 1064
Wniosek i pismo z 10.05.1948 w sprawie odwołania komendanta posterunku MO w Rembertowie 1190
Wniosek i załącznik z dn. 30.06.1948 w sprawie zmian ulic 1322
Stanowisko klubu PPR z 11.02.1948 w sprawie wstrzymania wynagrodzenia pracowników Zarządu Miasta 1083
Pismo komitetu PPS z dn. 14.10.1947 w sprawie zmian delegatów PPS w MRN 1312
Pismo komitetu PPS z d. 10.09.1947 o delegowaniu do MRN St. Żabskiego 1218
Pismo A.Szpacza z dn. 3.09.1947 w sprawie rezygnacji z mandatu Radnego MRN 1318
Pismo dr. Małachowskiego w sprawie planów likwidacji Szpitala Miejskiego w Rembertowie 1123
Protokół z posiedzenia MRN 14.05.1947 1180