ROZKAZY DZIENNE GARNIZONU REMBERTÓW 1937

(źródło: zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego WBH, sygn. I 372.45.15-16 )