TYTUŁ: Pismo komitetu PPS z dn. 14.10.1947 w sprawie zmian delegatów PPS w MRN

ZESPOŁ: Protokoły Miejskiej Rady Narodowej w Rembertowie 1945-1947

ROK POWSTANIA: 1945

WYDAWCA: Miejska Rada Narodowa w Rembertowie

INDEX OSÓB:    

INDEX MIEJSC:

ŻRÓDŁO: Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy, sygn 72.11.44.091 

zobacz skan dokumentu