TYTUŁ: Pismo A.Szpacza z dn. 3.09.1947 w sprawie rezygnacji z mandatu Radnego MRN

ZESPOŁ: Protokoły Miejskiej Rady Narodowej w Rembertowie 1945-1947

ROK POWSTANIA: 1947

WYDAWCA: Miejska Rada Narodowa w Rembertowie

INDEX OSÓB:    

INDEX MIEJSC:

ŻRÓDŁO: Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy, sygn 72.11.44.001 

zobacz skan dokumentu