TYTUŁ: Obsada Centrum Wyszkolenia Piechoty 1932

ZESPOŁ: Rocznik Oficerski 1932

ROK POWSTANIA: 1932

WYDAWCA: Ministerstwo Spraw Wojskowych

INDEX OSÓB: Bruno Edward Olbrycht, Walerian Wiśniewski, Marian Porwit, Alfred Konkiewicz, Kazimierz Burczak, Antoni Chruściel, Adam Wilczyński, Marian Aleksander Jankowski, Czesław Rzedzicki, Bogdan Stanisław Sołtys, Kazimierz Franciszek Gorzkowski, Jan Zachodny, Leopold Okulicki, Wincenty Wnuk, Wilhelm Leśniak-Wilk, Feliks Robakiewicz, Stanisław Władysław Kłosowicz, Kazimierz Sabatowski, Jan Rzepecki, Jacek Jura, Witold Eugeniusz Sawicki, Broniśław Lipski, Stanisław Nowicki, Zdzisław Jarosz-Kamionka, Emil Strumiński, Faustyn Derecki, Józef Apolinary Szymański, Wrona Stanisław, Piotr Salnicki, Aleksnader Józef Schottek, Jerzy Ludwik Kisielewski, Aleksander Gurbiel, Antoni Miedźwiedź, Stanisław Bień, Kazimierz Mazur, Wilhelm Kiczak, Wacław Smoliński, Barnard Żujewski, Edward Kapkowski, Władysław Kamyno-Tellego, Antoni Norbert Kilański, Józef Szlapak, Tadeusz Rola, Mieczysław Dąbrowski, Hieronim Pruczniewski, Jan Rauhut, Tytus Żuchowski, Henryk Tabeau, Farnciszek Kurbiel, Zygmunt Podmagórski, Stanisław Teodorczyk, Florian Wolff, Marian Kazimierz Dąbrowski       

INDEX MIEJSC:

ŻRÓDŁO: Rocznik Oficerski 1932

 

zobacz skan dokumentu