TYTUŁ: Obsada Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia Armii i Batalionu Manewrowego w Rembertowie 1924

ZESPOŁ: Rocznik Oficerski 1924

ROK POWSTANIA: 1924

WYDAWCA: Ministerstwo Spraw Wojskowych

INDEX OSÓB: D.C.W.A.: Rudolf Prich, Jan Nepomucen Gorazdowski, Mieczysław Czaderski, Walerian Wiśniewski, Stefan Ćwirtniak,  Ignacy Landau, Andrzej Cichowski, Leon Bulowski, Jan Józef Kosina, Mieczysław Grużewski, Ludwik Kiok, Alekasnder Rutkowski, Konstanty Zaborowski, Zygmunt Kubat, Stafan Czerwiński, Rudolf Szwencer, Stefan Żupański

BAON MANWEROWY: Karol Pater, Tadeusz Kazimierz Pikulski, Tadeusz Erben, Stanisław Kowalski, Józef Kutyba, Jan Zgrzebnicki, Stanisław Lipski, Stanisław Irzyk, Michał Gątkowski, Stanisław MArian Korzeniowski, Lucjan Hejne, Seweryn Łaźniewski, Henryk Nipowski, Ryszard Popławski, Edward Młynarski     

INDEX MIEJSC: Doświadczalne Centrum Wyszkolenia, Baon manewrowy

ŻRÓDŁO: Roczniki oficerski  

zobacz skan dokumentu