TYTUŁ: TYGODNIK ILUSTROWANY nr 46 z 1924 roku

ZESPOŁ: Rocznik Tygodnika Ilustrowanego 1924

ROK POWSTANIA: 1920

WYDAWCA: Gebethner i Wolff

INDEX OSÓB:

INDEX MIEJSC:

ŻRÓDŁO: Tygodnik Ilustrowany nr 46 z 1924 str 755

zobacz skan dokumentu