TYTUŁ: TYGODNIK ILUSTROWANY nr 32 z 6 sierpnia 1920 roku

ZESPOŁ: Rocznik Tygodnika Ilustrowanego 1920

ROK POWSTANIA: 1920

WYDAWCA: Gebethner i Wolff

INDEX OSÓB:

INDEX MIEJSC:

ŻRÓDŁO: Tygodnik Ilustrowany nr 32 z 06.08.1920 str 141, 142

zobacz skan dokumentu