TYTUŁ: WIADOMOŚCI REMBERTOWSKIE nr 01 z dn. 20.05.1933

ZESPOŁ: ROCZNIK "WIADOMOŚCI REMBERTOWSKICH"

ROK POWSTANIA: 1933

WYDAWCA: Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości,  Franciszek Chwastkiewicz, redakcja Witold Szwarc

INDEX OSÓB:

INDEX MIEJSC:

ŻRÓDŁO: BIBLIOTEKA UNIWERYSTEU WARSZAWSKIEGO

 

zobacz skan dokumentu