TYTUŁ: TYGODNIK ILUSTROWANY nr 1 z 2 stycznia 1926 roku

ZESPOŁ: Rocznik Tygodnika Ilustrowanego 1926

ROK POWSTANIA: 1926

WYDAWCA: Wydawnictwo Gebethner i Wolff

INDEX OSÓB:

INDEX MIEJSC:

ŻRÓDŁO: Tygodnik Ilustrowany nr 1 z 1926 str 09-10

zobacz skan dokumentu