TYTUŁ: TYGODNIK ILUSTROWANY nr 35 z 30 sierpnia 1930 roku

ZESPOŁ: Rocznik Tygodnika Ilustrowanego 1930

ROK POWSTANIA: 1930

WYDAWCA: Wydawnictwo Gebethner i Wolff

INDEX OSÓB:

INDEX MIEJSC:

ŻRÓDŁO: Tygodnik Ilustrowany nr 35 z 1930 str 726-727

zobacz skan dokumentu