TYTUŁ: TYGODNIK ILUSTROWANY nr 20 z 16 maja 1925 roku

ZESPOŁ: Rocznik Tygodnika Ilustrowanego 1925

ROK POWSTANIA: 1925

WYDAWCA: Wydawnictwo Gebethner i Wolff

INDEX OSÓB:

INDEX MIEJSC:

ŻRÓDŁO: Tygodnik Ilustrowany nr 20 z 1925 str 401

zobacz skan dokumentu