TYTUŁ: TYGODNIK ILUSTROWANY nr 39 z 23 września 1922 roku

ZESPOŁ: Rocznik Tygodnika Ilustrowanego 1922

ROK POWSTANIA: 1922

WYDAWCA: Wydawnictwo Gebethner i Wolff

INDEX OSÓB:

INDEX MIEJSC:

ŻRÓDŁO: Tygodnik Ilustrowany nr 39 z 1922 str 627

zobacz skan dokumentu