TYTUŁ: TYGODNIK ILUSTROWANY nr 35 z 27 sierpnia 1932 roku

ZESPOŁ: Rocznik Tygodnika Ilustrowanego 1932

ROK POWSTANIA: 1932

WYDAWCA: Wydawnictwo Gebethner i Wolff

INDEX OSÓB:

INDEX MIEJSC:

ŻRÓDŁO: Tygodnik Ilustrowany nr 35 z 1932 str 570

zobacz skan dokumentu