TYTUŁ: TYGODNIK ILUSTROWANY nr 28 z 7 lipca 1923 roku

ZESPOŁ: Rocznik Tygodnika Ilustrowanego 1923

ROK POWSTANIA: 1923

WYDAWCA: Gebethner i Wolff

INDEX OSÓB:

INDEX MIEJSC:

ŻRÓDŁO: Tygodnik Ilustrowany nr 28 z 1923 str 755

zobacz skan dokumentu