KRONIKA RODZINY PAWIŃSKICH
z ul. Poznańskiej (obecnie ul. Listonoszy)

 
Olimpia i Adam PawińscyCórki Olimpii i Adama Pawińskich, od lewej: Zofia, Natalia, Władysława, Stefania i HenrykaAdolf i Maria PawińscyAdolf i Maria Pawińscy z dziećmi Adamem i AlinąRodzina Pawińskich przed domem na ul. Poznańskiej

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIA


Jeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontaktProsimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalenadrium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)