KRONIKA RODZINY SOBIESKICH
ul. Królowej Jadwigi 30 (obecnie Giermków) 
 

 
Józef Sobieski z rodziną   

W Rembertowie mieszkali także rodzice Józefa, Julian i Marianna oraz siostra Franciszka

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalendarium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)