KRONIKA RODZINY SZYRIAJEW

 



Rodzina Szyriajew, od lewej żona Pawła Szyriajewa (z d. Schneider) z dziećmi: synem Mikołajem na kolanach,
w górnym rzędzie stoją Michaił i Anastazja, poniżej Maria i Aleksander

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIA


Jeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt



Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalenadrium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)