KRONIKA RODZINY MUTRYNOWSKICH
z ul. Polnej

 
Jan Mutrynowski i Józefa Mutrynowska z domu Dmochowska.Lata trzydzieste XX w.Jan Mutrynowski, syn Jana i Józefy oraz Alfreda Mutrynowska z domu Żuławnik. Zdjęcie ślubne z 1951 roku


KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIA


Jeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontaktProsimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalenadrium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)