KRONIKA RODZINY SZORM
z ul. Poznańskiej (obecnie ul. Listonoszy)

Rodzina SZORM
Gustaw Szorm, Marian Iwanowski
Stanisława Szorm, Zygmunt Szorm, Zofia Szorm-Iwanowska, Alicja Iwanowska i Stefania Szorm

 

KRONIKA W TRAKCIE OPRACOWYWANIAJeśli na temat opisywanej rodziny masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, lub inne pamiątki związane z tą rodziną, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o kontakt

 

Prosimy także o kontakt rodziny i osoby które chciałyby opracować i zamieścić kalenadrium
upamiętniające losy własnych rodzin w Rembertowie (sprzed 1957 roku)